Mandaatassistent In Het Onderwerp Van Handwritten Tekst/Sketch Analysis Jobs

 • Full Time
 • Antwerp
 • Posted 7 days ago

Mandaatassistent In Het Onderwerp Van Handwritten Tekst/Sketch Analysis Job Brief

We have a vacancy of Mandaatassistent In Het Onderwerp Van Handwritten Tekst/Sketch Analysis in our company, Universiteit Antwerpen. This vacancy is based in Antwerp. Please go through the job detail mentioned below.

Position Title: Mandaatassistent In Het Onderwerp Van Handwritten Tekst/Sketch Analysis Job
Company: Universiteit Antwerpen
Work Type: Full Time
City of work: Antwerp
Salary:
Last Date to Apply:
URL Expiry: 2023-04-14
Posted on: be.jobsoffices.com

Job Detail

Niet gevonden wat je zocht? Sla je zoekopdracht dan op en maak een job alert aan op de online sollicitatiemodule om automatisch op de hoogte te blijven van interessante toekomstige vacatures. Meer informatie kan je hier vinden.

Departement: Departement Informatica
Regime Voltijds

Bepaal mee de toekomst – Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

Het Departement Informatica van de Faculteit Wetenschappen heeft de volgende voltijdse vacature:

mandaatassistent in het onderwerp van handwritten tekst/sketch analysis

Functie

Je maakt als mandaatassistent(e) deel uit van het Assisterend Academisch Personeel (AAP). Je besteedt minstens 50% van je werktijd aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. Daarnaast verleen je ondersteuning aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Doctoraatsonderzoek

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift in het onderwerp van interpretable machine learning.

Project:

Algoritmen voor handgeschreven tekst/schetsanalyse

Optische karakterherkenning (OCR) heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Hoewel recente methoden indrukwekkende prestaties hebben geleverd bij de herkenning van getypte tekens op beelden met hoge resolutie, gaan hun prestaties aanzienlijk achteruit wanneer zij handgeschreven tekst/tekeningen verwerken.

Dit wordt nog problematisch in de context van historische gegevens en schetsen die een grotere variabiliteit vertonen door verschillen in schrijfstijl, schrijf/tekengereedschap en andere, tijdgerelateerde effecten en andere regelmatigheden waardoor bestaande methoden suboptimaal zijn.

In dit project zullen wij ons richten op de studie en het ontwerp van methoden om deze complexe scenario’s aan te pakken en de kloof tussen de analyse van getypte en handgeschreven tekst te overbruggen.

 • Je organiseert je doctoraatsonderzoek en rapporteert regelmatig over de voortgang.
 • Je volgt de doctoraatsopleiding aan de Antwerp Doctoral School ter ondersteuning van je doctoraatstraject.
 • Je presenteert de bevindingen van je doctoraatsonderzoek op wetenschappelijke congressen en je streeft naar publicaties in de wetenschappelijke pers.

Onderwijs

 • Je neemt onderwijsondersteunende taken op en je verstrekt kwaliteitsvol academisch onderwijs aan computerwetenschappen en informatica studenten van de bachelor en master niveau.
 • Je ondersteunt bij de ontwikkeling van werkvormen, leer- en lesmaterialen, evaluaties, etc.
 • Je begeleidt studenten bij bachelorscripties en masterproeven.

Onderzoek

 • Je ondersteunt de lopende onderzoeksprojecten en de werking van de onderzoeksgroep Internet Data Lab (IDLab).

Dienstverlening

 • Je draagt actief bij aan wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening van IDLab.
 • Je ondersteunt onder meer de studentenwerving en de alumniwerking, je zetelt in raden en commissies, etc.

Profiel

 • Je behaalde een masterdiploma in informatica/computerwetenschappen of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment van indiensttreding.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Je bent gemotiveerd om je verdere professionele ontwikkeling actief in handen te nemen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.

Aanbod

 • We bieden een aanstelling als mandaatassistent voor een periode van twee jaar. De aanstelling is tweemaal hernieuwbaar na positieve evaluatie, tot een totale termijn van 6 jaar.
 • Je brutomaandwedde wordt berekend volgens het barema van assistent in de loonschalen voor het Assisterend Academisch Personeel.
 • Je krijgt ecocheques, internet-connectiviteitsvergoeding en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • De voorziene startdatum is 1 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je werkt grotendeels op Campus Middelheim en Stadscampus in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 20 februari voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) een motivatiebrief, (2) je (academisch) cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met dr. José Oramas, jose.oramas@uantwerpen.be.

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen – ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Something not right?
Report this job to us. https://be.jobsoffices.com/report-job/

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 200 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

Job Location