Deelgebied Manager R1N Jobs

 • Full Time
 • Antwerp
 • Posted 7 days ago

Deelgebied Manager R1N Job Brief

We have a vacancy of Deelgebied Manager R1N in our company, Denys. This vacancy is based in Antwerp. Please go through the job detail mentioned below.

Position Title: Deelgebied Manager R1N Job
Company: Denys
Work Type: Full Time
City of work: Antwerp
Salary:
Last Date to Apply:
URL Expiry: 2023-04-05
Posted on: be.jobsoffices.com

Job Detail

Bedrijf

Denys is een multi-specialistische bouwgroep met meer dan 2.500 medewerkers.
Het groeimodel is gefundeerd op 3 pijlers:

 • diversificatie
 • innovatie
 • export

Innoveren doen we niet in één specialisme, maar als totaalbedrijf in meerdere disciplines: water, energie, mobiliteit, restauratie, bouwkunde, speciale technieken en andere gespecialiseerde bouwtechnieken.

De Denys Group, een veelgevraagde partner voor de meest complexe bouwprojecten en infrastructuurwerken.

ROCO maakt de transformatie van Antwerpen.

In opdracht van Lantis voert ROCO het deelproject Rechteroever van de Oosterweelverbinding uit. We sluiten de Antwerpse Ring met de realisatie van de Kanaaltunnels en breken het iconische Viaduct van Merksem af om er een verdiepte Ring aan te leggen die de omgeving transformeert tot een groene, eigentijdse zone. Zo bouwen we mee aan een gezondere, aangenamere stad en regio om in te wonen, werken en op bezoek te komen.

Functiebeschrijving

 • Bewaking en beheersing van de financiële, technische en termijngebonden aspecten van de aan de uitvoering gerelateerde werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van het bestek (contract) binnen het toegewezen deelgebied.
 • Je geeft leiding aan het uitvoeringsteam (dat onder meer bestaat uit projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders). De deelgebied manager stuurt hiërarchisch ook medewerkers in ondersteunende functies aan, zoals cost controller, planner en veiligheidsadviseur.
 • Het uitwerken van het deelkwaliteitsplan Werkvoorbereiding & Uitvoering
 • In de aanbiedingsfase : samen met de operationele directeur uitvoering het ontwerp voor het toegewezen deelgebied op uitvoerbaarheid toetsen en meewerken aan het uitwerken van de aanbiedingsdocumenten en de contractueel overeengekomen aanbieding t.a.v. de uitvoering van het project.
 • In de realisatiefase :
  • de planning van het werk opvolgen en bewaken conform de gemaakte afspraken en het contract;
  • de bewaking en het bijstellen van de werkbegroting, beheersen van meer- en minderwerk;
  • de uitvoeringmethoden uitwerken en vastleggen in samenspraak met de Operationele directeur werkvoorbereiding & uitvoering en de betrokken projectleider.
  • de uitvoeringsmiddelen en de inrichting van de bouwplaatsen binnen het toegewezen deelgebied organiseren en bewaken, in overleg met de operationele directeur werkvoorbereiding & uitvoering en de betrokken projectleider;
  • toezicht op het uitvoeren van V&G-inspecties, het vaststellen en nemen van preventieve maatregelen;
  • interne en externe rapportages laten opstellen en goedkeuren, zorg dragen voor het beheer van documenten en voor de registratie van de uitvoeringsdocumenten t.b.v. het uitvoeringsdossier.
 • Verwerken van gesignaleerde problemen i.v.m. raakvlakken met ander disciplines en/of projectonderdelen.
 • Het instrueren, op basis van het PBS, van zijn medewerkers over hun taken en verantwoordelijkheden.
 • De noodzakelijke assistentie verlenen aan de V&G-coördinator en waar nodig preventieve maatregelen nemen.


Profiel

 • Master bouwkunde/burgerlijk bouwkundig of industrieel bouwkundig ingenieur, aangevuld met 5 à 10 of meer jaar ervaring.
 • Leidinggevende skills.
 • Communicatief sterk.
 • Je bent een teamplayer


Wij bieden

 • Een uitdagende functie met ruime verantwoordelijkheden en veel autonomie.
 • De kans om samen met je collega’s het verschil te maken in de realisatie van uitdagende, complexe en prestigieuze projecten.
 • Een loopbaan met doorgroei kansen en opleidingsmogelijkheden.


Contact

Solliciteer nu via onze website: www.denys.com / jobs

Something not right?
Report this job to us. https://be.jobsoffices.com/report-job/

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 200 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

Job Location