Coördinator Maritieme Zaken Uitvoering Deelgebieden Jobs

 • Full Time
 • Antwerp
 • Posted 7 days ago

Coördinator Maritieme Zaken Uitvoering Deelgebieden Job Brief

We have a vacancy of Coördinator Maritieme Zaken Uitvoering Deelgebieden in our company, Denys. This vacancy is based in Antwerp. Please go through the job detail mentioned below.

Position Title: Coördinator Maritieme Zaken Uitvoering Deelgebieden Job
Company: Denys
Work Type: Full Time
City of work: Antwerp
Salary:
Last Date to Apply:
URL Expiry: 2023-04-13
Posted on: be.jobsoffices.com

Job Detail

Bedrijf

Denys is een multi-specialistische bouwgroep met meer dan 2.500 medewerkers.
Het groeimodel is gefundeerd op 3 pijlers:

 • diversificatie
 • innovatie
 • export

Innoveren doen we niet in één specialisme, maar als totaalbedrijf in meerdere disciplines: water, energie, mobiliteit, restauratie, bouwkunde, speciale technieken en andere gespecialiseerde bouwtechnieken.

De Denys Group, een veelgevraagde partner voor de meest complexe bouwprojecten en infrastructuurwerken.

TM ROCO groots verbindend
TM ROCO is de aannemerscombinatie die in opdracht van Lantis de aanleg van de Oosterweelverbinding deel 3B uitvoert. Wij breken het iconische viaduct van Merksem af, maken de Ring rond met tunnels onder het Albertkanaal en verbinden ’t Stad met een verdiepte Ring. Zo trekken we de Antwerpse mobiliteit uit het slop en creëren we een gezondere, groenere stad

Het omgevingsteam van TM ROCO staat samen met opdrachtgever Lantis in voor het borgen van de belangen van en de afstemming met de stakeholders van de Oosterweelverbinding deel 3B. De doelstellingen van TM ROCO staan daarbij centraal: Ons project is goed voor mens en milieu, belanghebbenden en omgeving zijn tevreden, we doen ons werk meteen goed en zijn betrouwbaar.

Het hoofddoel van Omgevingsmanagement is het activeren, onderhouden en sturen van de relaties tussen het Project en de omgeving en het voorbereiden van de juiste condities voor de realisatie van het Project in overeenstemming met de projectdoelstellingen. Lantis en TM ROCO werken nauw samen om de stakeholderbelangen te borgen, de voortgang van het project te
verzekeren en de risico’s te beheersen.

Het omgevingsteam staat in voor bereikbaarheid op de weg en het water, veiligheid, leefbaarheid en tijdige en heldere communicatie. We borgen een duurzame aanpak en staan in voor het MVObeleid. We vragen vergunningen aan, en zorgen dat de milieu- en vergunningseisen tijdens de uitvoering ingevuld worden. Integraal omgevingsmanagement wordt geborgd door nauwe
samenwerking met de ontwerp-, werkvoorbereiding -en uitvoeringsteams van TM ROCO.

Functiebeschrijving

Voor de verschillende deelgebieden zijn we op zoek naar een operationeel eerste aanspreekpunt voor maritieme zaken. Je functioneert binnen de projectteams van de deelgebieden onder de operationele aansturing van de Omgevingsmanagers van de deelgebieden. De omgevingsteams uit de deelgebieden worden functioneel aangestuurd vanuit de koepelorganisatie van TM ROCO door het Hoofd Omgeving. Vanuit de koepel werken ook omgevingsexperts op het gebied van milieu, vergunningen, mobiliteit, maritieme aspecten en archeologie.

Je werkt nauw samen met de senior advisor Maritieme Zaken uit de koepel, samen zorgen jullie voor een robuust en veilig uitvoeringskader voor verkeer over het water. Als Coördinator Maritieme zaken sta je in voor een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding van operationele nautische werkzaakheden op het water, de focus van de senior adviseur ligt op de structurele
afspraken en de relatie met de nautische stakeholders.

Jouw taken zijn de volgende:

 • Je bent goed op de hoogte van wat er speelt binnen de deelgebieden op vlak van watergebonden verkeer. Je stemt hiervoor af met de ontwerp-, werkvoorbereidings- en uitvoeringsteams en de omgevingsmanagers van de deelgebieden.
 • Je toetst documenten die door ontwerp en werkvoorbereiding voorbereid worden op haalbaarheid op nautisch vlak;
 • Je zorgt voor de tijdige aanvraag van uitvoeringstoelatingen zoals bijvoorbeeld bij stremmingen.
 • Je onderhoudt goede contacten bij de verschillende stakeholders als daar zijn: Vlaamse Waterweg, PoAB, Stadshaven, Brabo dokloodsen en binnenvaart organisaties;
 • Je vertegenwoordigt samen met Senior Advisor Maritieme Zaken TM ROCO in overlegmomenten zoals daar zijn de verschillende werkgroepen rond VTS en bedieningsconcept Luikbrug;
 • Je verwerkt de praktische uitvoeringsmodaliteiten van de VTS in een training voor eigen schippers en volgt de examinering op;
 • Je controleert de verkregen uitvoeringstoelatingen(en) op overeenstemming met, c.q. afwijking van, de aanvraag en de met het bevoegd gezag gemaakte afspraken;
 • Je ondersteunt en adviseert de medewerkers van de deelgebieden bij het zorgvuldig en cfr. de voorschriften uitvoeren van de maritieme werkzaamheden;
 • Bij incidenten informeer je de bevoegde instanties en adviseer je in overleg met de senior Advisor Maritiem zaken over de aanpak van het incident;
 • Samen met de senior Advisor Maritiem zaken van de koepel analyseer incidenten en stel je verbetermaatregelen voor;
 • Je ondersteunt de senior Advisor Maritieme zaken bij het toezien op de naleving van de vergunnings- en uitvoeringstoelatingsvoorwaarden door werkvoorbereiding en uitvoering;
 • Je borgt de verwerking van de eisen uit uitvoeringstoelatingen in relatics;
 • Je inventariseert risico’s en draagt bij aan de beheersing van de risico’s.


Profiel

 • Hoger onderwijs/Universiteit;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met maritieme zaken in het algemeen en het nautische bestuurlijke kader in het projectgebied in het bijzonder.
 • Je werkt nauwkeurig;
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden;
 • In bezit van Rijbewijs B;
 • Teamspeler;
 • Overtuigingskracht.
 • Geduld.


Wij bieden

 • Een uitdagende functie met ruime verantwoordelijkheden en veel autonomie.
 • De kans om samen met je collega’s het verschil te maken in de realisatie van uitdagende, complexe en prestigieuze projecten.
 • Een loopbaan met doorgroei kansen en opleidingsmogelijkheden.


Contact

Solliciteer nu via onze website: www.denys.com / jobs

Something not right?
Report this job to us. https://be.jobsoffices.com/report-job/

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 200 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

Job Location